Zasiedzenie nieruchomości – niezbędne informacje

Zasiedzenie nieruchomości - niezbędne informacje

Czasami zdarza się, że przez pokolenia nasza rodzina mieszka w danym budynku, płaci podatki oraz utrzymuje nieruchomość, jednak nagle okazuje się, że wcale nie jesteśmy jej właścicielami. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że w czasach powojennych zajmowane były przez ludzi dowolne opuszczone budynki i uznawane za swoją własność, a później niejednokrotnie również zasiedlano pustostany. Taki stan rzeczy może skutkować odebraniem nam nieruchomości przez prawowitego właściciela lub jego spadkobierców. Jest jednak na to rada. Można złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie danej nieruchomości. Jeżeli nie wiedzieliśmy, że nieruchomość, nie należy do naszej rodziny np. przez zaniedbanie nigdy nie było wypisanej księgi wieczystej, i korzystaliśmy z niej w tzw. dobrej wierze możemy po 20 latach stać się jej właścicielem przez zasiedzenie. Jeżeli jednak wiedzieliśmy, że nieruchomość nie jest własnością naszej rodziny i mimo to opłacaliśmy podatki i zamieszkiwaliśmy na jej terenie okres zasiedzenia wynosi 30 lat. Wymagany czas jest liczony od momentu zasiedzenia i nie jest przerywany śmiercią osoby zasiedlającej. Jeżeli nasi dziadkowie, potem rodzice, a teraz my zamieszkujemy na terenie danej nieruchomości możemy liczyć na pozwodzenie w postępowaniu sądowym. Sąd wskaże nam dokumenty, jakie musimy dostarczyć, aby postępowanie mogło się rozpocząć.