Nieruchomość, jako przedmiot spadku

Nieruchomość, jako przedmiot spadku

Dość często zdarza się, że otrzymujemy w spadku różne nieruchomości. Dom, mieszkanie, działka czy pole uprawne posiadają dużą wartość i mogą zabezpieczyć nam przyszłość. Otrzymanie tak kosztownego prezentu niesie za sobą pewne obowiązki z naszej strony. Jeżeli jesteśmy jedynym spadkobiercą to tylko krok dzieli nas od aktu własności naszej nieruchomości. Wszelkie sprawy odnośnie postępowania spadkowego załatwimy w sądzie lub u notariusza. Sprawa spadkowa przeprowadzona w sądzie jest jednak znacznie dłuższa, ale wiąże się z mniejszymi kosztami. Postępowanie spadkowe odnośnie nieruchomości możemy również przeprowadzić u notariusza, otrzymamy wówczas kompleksową obsługę łącznie z natychmiastowym uprawomocnieniem się naszej własności oraz wpisem do ksiąg wieczystych. Jest, to opcja droższa, a koszty mogą zamykać się w granicy kilku tysięcy złotych. Postępowanie spadkowe często stawia nas w sytuacji, kiedy możemy stać się współwłaścicielem danej nieruchomości. Wiąże się to i z problemami odnośnie późniejszego podziału i korzystania ze współwłasności. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament i wskazał nas, jako jedynego spadkobiercę danej nieruchomości, a reszta osób uprawnionych do spadku nie została wydziedziczona możemy liczyć się z koniecznością wypłaty zachowku na rzecz reszty uprawnionych spadkobierców.