Co to są nieruchomości

Co to są nieruchomości

Mieszkanie, dom, garaż. Wymienione pojęcia jednoznacznie przychodzą nam na myśl, gdy wypowiadamy słowo nieruchomości. Nie zapominajmy jednak, że w świetle prawnym słowo to oznacza znacznie więcej. Definicję wyrazu nieruchomości znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, a dokładnie w art. 46 paragrafie 1. Na jego podstawie dowiadujemy się, że mianem nieruchomości zostały nazwane przede wszystkim grunty, ale nie możemy zapomnieć, że są to również budynki związane bezpośrednio z gruntem. Nie musi być to jednak cały budynek, a jedynie jego część, jeżeli oczywiście jest ona normowana odrębnym prawem własności. Każda nieruchomość powinna posiadać księgę wieczystą, która jest niezbędnym dokumentem w przypadku, gdy chcemy zaznajomić się ze stanem prawnym danego obiektu. Jak widzimy nie otrzymaliśmy jednoznacznej definicji z Kodeksu Cywilnego, a tym bardziej w formie definicji. Dowiadujemy się wyłącznie, że nieruchomości dzielą się na trzy grupy: grunty, budynki oraz części budynków. Poza nimi mamy do czynienia z wieloma innymi nieruchomościami. Są to nieruchomości lokalowe, leśne, rolne. Co więcej, na przykład w Kodeksie Napoleona, poza samymi gruntami w ramach nieruchomości zostały wyróżnione odrębne regulacje dotyczące pięter budynków. Na ich podstawie do dziś mogą istnieć tak zwane nieruchomości piętrowe.