Wybór działki budowlanej

Wybór działki budowlanej

Gdy zapadła decyzja o budowie domu pora na wybór działki. Określamy lokalizację i zaczynamy szukać. Wybór powinien paść na taką działkę budowlaną, która optymalnie zaspokoi nasze potrzeby i oczekiwania. W tej kwestii powinniśmy ufać wyłącznie sobie, swojej dociekliwości, instynktowi detektywistycznemu, desperacji, a także bezpośrednio swoim zmysłom. Angażujemy wszystkie moce intelektualne, wzrok, słuch i węch, by nie spotkała nas po czasie jedna z feralnych niespodzianek. Oto lista dziesięciu informacji, co do których należy mieć całkowitą jasność, decydując się na wybór miejsca do życia: rozmiar działki nie powinien być mniejszy niż 700 metrów kw. dla jednorodzinnego domu wolno stojącego; uzbrojenie terenu i możliwość wykonania ewentualnych przyłączy; badanie geotechniczne gruntu, na którym chcemy rozpocząć budowę domu (najlepszy piasek, najgorszy torf); parametry działki: nachylenie i ukształtowanie terenu, teren zalewowy bądź osuwiskowy; granice działki (skontrolować w mapce ewidencyjnej w starostwie bądź urzędzie miasta); miejscowy plan zagospodarowania terenu (określa warunki dotyczące zabudowy, jaka może powstać na danej działce i plany rozbudowy dotyczące naszej okolicy); księga wieczysta nieruchomości; historia działki; sąsiedztwo bliższe i dalsze; dojazd i komunikacja.