Rynek wtórny – księga wieczysta

Rynek wtórny – księga wieczysta

Zakup własnego mieszkania jest jedną z priorytetowych spraw w życiu każdej młodej osoby. Chęć usamodzielnienia się i życia na własną rękę nie jest jednak usłana różami. Niestety, zakup nieruchomości może wiązać się z wielkim stresem, który spowodowany jest brakiem obycia z tematem. Przede wszystkim najważniejsza jest ostrożność zarówno w stosunku do opisów nieruchomości. Przede wszystkim musimy ustalić jaki jest konkretny metraż danego mieszkania. Bezwzględnie powinniśmy sprawdzić księgi wieczyste, a jeżeli na tym etapie właściciel mieszkania będzie robił problemy i nie będzie chciał nam podać numeru KW, może to oznaczać, że nie jest z nami do końca szczery. Dzięki numerowi księgi wieczystej możemy zgłosić się do Sądu Wieczystoksięgowego prosząc o jej odpis. Tego typu informacje są jawne i nie potrzebujemy do tego zgody właściciela. Dzięki zapisom w księdze wieczystej dowiemy się, kto jest faktycznym właścicielem sprzedawanej nieruchomości, czy jest obciążona służebnością, hipoteką lub innymi obciążeniami. I tak kolejno w dziale pierwszym znajdziemy informacje odnośnie adresu nieruchomości, ilości pomieszczeń, co pozwala sprawdzić czy właściciel lokalu nie dokonał przebudowy na własną rękę bez upoważnienia. W dziale drugim znajdziemy aktualnego właściciela, a jeżeli jest ich więcej niż w umowie przedwstępnej należy dopytać o pełnomocnictwo lub w przypadku śmierci współwłaściciela o akt zgonu. W dziale trzecim znajdziemy wszelkie postępowania egzekucyjne oraz sądowe a w dziale czwartym hipotekę.