Mieszkania dla młodych

Mieszkania dla młodych

Do tej pory w czasie trwanie programu Rodzina na swoim, rząd dopłacał do mniej więcej połowy wartości odsetek przez okres ośmiu lat. Obecnie jednak program został zlikwidowany na rzecz kolejnego, który ma wejść w życie od 2014 roku. Program będzie się nazywał: Mieszkania dla młodych. Niestety nie da się ukryć, że nowy program oferuje młodym nabywcom gorsze warunki niż Rodzina na swoim. Okazuje się, że rząd ma zamiar wspierać rynki, gdzie prężnie rozwija się rynek deweloperski. Stracą na tym osoby chcące wybudować skromny dom czy kupujący mieszkanie w miastach, w których buduje się mniej. W skrócie najnowszy program kształtuje się następująco. Dofinansowaniem będą objęte osoby, które po raz pierwszy kupują mieszkanie na rynku pierwotnym, mają mniej niż 35 lat i są w związku małżeńskim lub o statusie singla. Ważna informacją jest to, że osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą być posiadaczami mieszkania ani domu. Wysokość jednorazowej dopłaty wynosi dziesięć procent wartości mieszkania, przy założeniu, że nieruchomości nie mają więcej niż pięćdziesiąt metrów kwadratowych metrażu. Następnie, jeżeli w rodzinie znajduje się przynajmniej jedno dziecko, to przysługuje dodatkowa dopłata w wysokości pięciu procent. Kolejne pięć procent przysługuje rodzinie w momencie, gdy w przeciągu kolejnych pięciu lat na świecie pojawi się następne dziecko.