Kiedy musimy zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy musimy zapłacić podatek od nieruchomości

Jeżeli posiadamy nieruchomość lub jest ona nam przeznaczona w użytkowanie wieczyste musimy opłacać podatek od nieruchomości. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa i bezwzględnie musimy go przestrzegać. Od jakich nieruchomości musimy opłacić podatek? Od gruntów, budynków oraz lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą, które są naszą własnością, współwłasnością lub władamy nimi wieczyście. Kiedy staniemy się właścicielami, otrzymamy w odpowiednim urzędzie wniosek, który musimy wypełnić określając wielkość gruntów i budynków, na tej podstawie zostanie nam naliczony podatek. Podatek od gruntu naliczany jest na podstawie jego powierzchni, a przy wszelkich zabudowaniach liczona jest powierzchnia użytkowa lokalu, czyli przekraczająca 2, 2 m wysokości. Wszelkie piwnice, strychy nie są określane, jako powierzchnia użytkowa budynku, o ile nie przekraczają tej wysokości. Nie wliczamy tutaj również klatek schodowych. W przypadku budynków i lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą podstawę opodatkowania stanowi wartość danego obiektu. Podatku nie zapłacimy, jeżeli posiadamy grunty zalesione, użytki rolne oraz zakrzewienia i zalesienia na użytkach rolnych, nie mogą one jednak być przeznaczone pod działalność gospodarczą. Całkowicie zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty, na których np. znajduje się infrastruktura kolejowa, morska, obiekty oświaty oraz zabytki.