Jakie są metody wytyczania fundamentów?

Jakie są metody wytyczania fundamentów?

Pierwszym etapem budowy nowego domu jest oczywiście wytyczenie jego fundamentów, których rozmieszczenie musi zgadzać się z opracowanym wcześniej planem budowlanym. Rozważając najlepsze ulokowanie projektu na konkretnym obszarze zakupionej działki, należy zasięgnąć porad geodety, który wyznaczy optymalne miejsce wszystkim projektowanym elementom zabudowy. Przystępując do wyznaczenia konturów przyszłego obiektu, można zastosować wiele metod, w tym zupełnie tradycyjne i proste, jak wysypanie linii przy pomocy wapna, czy wykopanie rowów wokół planowanej bryły domu. Istnieją jednak sposoby bardziej godne polecenia, głównie ze względu na to, że ich efekty nie zostaną zbyt szybko zniszczone przez warunki atmosferyczne. Jedna z nich polega na równomiernym rozmieszczeniu palików, według linii fundamentów: najistotniejsze w niej jest, by wbite kołki znaczyły miejsca przecięcia głównych osi obiektu oraz jego zewnętrzne narożniki. Najbardziej precyzyjna, ale też najdroższa metoda obejmuje zastosowanie tak zwanych ław drutowych (ich konstrukcja polega na przybiciu do palików desek i połączeniu ich drutem). Prawidłowe sporządzenie tego pomocniczego systemu zależy od tego, czy deski zostaną dobrze wypoziomowane. Strategiczne miejsca planu budynku (złączenie osi, narożniki) są wyznaczane dzięki przecięciu się linii drutów.