Zarządzanie nieruchomościami sposobem na dobrą pracę

Zarządzanie nieruchomościami sposobem na dobrą pracę

Aby stać się zarządcą nieruchomości należy przejść długi proces weryfikacji i zdobyć odpowiednią licencję, uprawniającą nas do rozpoczęcia pracy. Rynek nieruchomości poszukuje coraz częściej zarządców dla danych budynków, więc jest to zawód przyszłości. Na czym polega zarządzanie nieruchomościami? Polega przede wszystkim na podejmowaniu działań z zakresu: zabezpieczenia jakości życia mieszkańców, utrzymaniu nieruchomości w dobrym stanie, zapewnieniu odpowiedniej gospodarki ekonomicznej, finansowej, energetycznej oraz wykonywaniu wszelkich działań mających na celu poprawienie jakość życia mieszkańców. Posiadanie licencji zarządcy wiąże się nie tylko z przestrzeganiem przepisów i wykonywaniem należycie swoich obowiązków, ale również nakłada na zarządcę obowiązek przestrzegania kodeksu etyki zawodowej. Zarządca nieruchomości musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wynikłe z działań jego samego, jak również osób mu podlegających. Do zadań zarządcy nieruchomości należą również działania związane z przeprowadzaniem niezbędnych decyzji inwestycyjnych oraz obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim standardzie. Zarządca nieruchomości, podobnie jak agent nieruchomości, musi posiadać odpowiednie cechy charakteru pozwalające na wykonywanie tego zawodu.