Rodzaje instalacji gazowych

Rodzaje instalacji gazowych

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej, to układ przewodów, które mogą być poprowadzone na zewnątrz lub wewnątrz budynku. W jej skład wliczają się kształtki, armatura oraz urządzenia służące do pomiaru zużycia gazu, przewody spalinowe oraz powietrzno – spalinowe. Gaz w takiej instalacji jest rozprowadzony pod ciśnieniem. Ze względu na wartość ciśnienia wyróżnia się gazociągi podwyższonego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa), podwyższonego średniego ciśnienia(0.5 -1,6MPa), gazociągi średniego (10 – 0,5 MPa) i niskiego ciśnienia (poniżej 10 MPa). Gaz ziemny wysokometanowy E, gaz ziemny zaazotowany Lw oraz gaz ziemny zaazotowany Ls, to zasadnicze rodzaje gazu, jakie są rozprowadzane na terytorium naszego kraju. Odbiorcy gazu w Polsce mogą zaopatrywać się w trzy rodzaje gazu Ls w okolicach kopalni gazu ziemnego, Lw i E. gazociągi wysokiego ciśnienia, to przede wszystkim magistrale sieci gazowej. W zmniejszeniu ciśnienia gazu stosuje się stacje redukcyjno – pomiarowe. W ten sposób powstaje sieć średniociśnieniowa. Ostateczny odbiorca otrzymuje gaz niskociśnieniowy. Stosowne wykonanie i właściwa eksploatacja instalacji gazowej pozwala nam zachować pełne bezpieczeństwo. W obecnych czasach występuje znacznie mniej nieszczęśliwych wypadków związanych z wadliwą instalacją gazową. Przepisy Prawa Budowlanego i Warunki Techniczne jasno określają wymagania i zasady doprowadzenia gazu do gospodarstwa domowego. Przepisowy montaż instalacji i zatrudnienie doświadczonych fachowców pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.