Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Podjęcie każdego rodzaju prac budowlanych wymaga porozumienia z władzami obszaru, na którym leży działka wobec której ma się takie plany. Podstawą jest oczywiście wypełnienie odpowiedniego druku, pochodzącego z danego urzędu. Należy do niego dołączyć szereg dokumentów: przede wszystkim cztery egzemplarze projektu budowlanego, a także inne konieczne pozwolenia, uzyskane opinie i uzgodnienia. Wśród nich najistotniejszy jest akt własności danego terenu lub umowa jego dzierżawy. Na decyzję o wydaniu zgody na budowę domu nie powinno się czekać dłużej, niż miesiąc (czas ten wydłuża się według przepisów tylko w szczególnych okolicznościach: mogą do nich należeć braki w złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji). Organ podejmujący tę decyzję bada nie tylko uprawnienie petenta do zarządzania danym terytorium, ale także analizuje, czy plany budowlane wnioskodawcy nie kłócą się z odgórnym (na przykład gminnym) projektem zagospodarowania przestrzeni. O ile obydwa te plany nie wchodzą ze sobą w konflikt, wydanie pozwolenia na budowę jest w zasadzie zwykłą formalnością, którą urząd powinien przeprowadzić w stosunkowo krótkim czasie. Sensem całej procedury jest regulacja stanu prawnego danej posesji, polegająca na uzgodnieniu i uporządkowaniu dokumentacji. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że przeprowadzanie tych formalności jest zwolnione z dodatkowych opłat.