Posiadanie nieruchomości pociąga za sobą obowiązki

Posiadanie nieruchomości pociąga za sobą obowiązki

Jeżeli posiadamy dom musimy dostosować się do wymogów prawa. Niestety mimo aktu własności nie mamy pełnej dowolności działań i decyzji. Przede wszystkim musimy oczywiście opłacać wszelkie podatki, opłaty miejscowe np. opłatę klimatyczną, która jest obowiązkowa w wielu miejscach w Polce, ale również na świecie. Nałożony jest na nas obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami i użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że nie możemy nawet na własnym podwórku, prowadzić działalności, na którą nie mamy stosownych pozwoleń oraz zakłócać porządku publicznego i działać na szkodę innych. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym oraz dbanie o estetykę budynku i jego otoczenia. Na niektórych osiedlach obowiązują odpowiednie przepisy odnośnie koloru fasady budynku. Jeżeli nasza nieruchomość ma status zabytku musimy wszelkie zmiany, remonty i inne prace konsultować z konserwatorem zabytków. Wszelkie zmiany wprowadzone w takim budynku muszą współgrać z jego właściwym charakterem i stylem. Do obowiązków każdego właściciela należy również stałe przeprowadzanie niezbędnych napraw i remontów, zwłaszcza, jeżeli nasz obiekt znajduje się przy chodniku i ulicy. Żaden element budynku nie może zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów, również chodnik przed naszym domem musimy utrzymać w porządku np. odśnieżać.