Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje opłaty związane z podatkiem od tzw. dóbr nieruchomych. Do nieruchomości objętych opodatkowaniem należą grunty, budynki i budowle oraz ich części.. Nie zaliczamy do nich użytków rolnych ani zadrzewionych, czy też zakrzewionych gruntów, które nie zostały zajęte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie należą do nich także wszelkiego rodzaju grunty, nad którymi płyną wody i kanały żeglowne oraz grunty zajęte przez jednostki terytorialne. Wyłączone są również grunty z drogami publicznymi oraz budowle ulokowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Podatek od nieruchomości jest opłacany przez osoby fizyczne i osoby prawne. Podstawą opodatkowania jest w zależności od rodzaju nieruchomości: powierzchnia gruntu dla gruntów, powierzchnia użytkowa dla budynków, wartość dochodu dla budowli. Wszyscy podatnicy pozostają w obowiązku podatkowym od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. Każda osoba fizyczna ma czternaście dni na zgłoszenie posiadania nieruchomości. Osoby prawne składają deklarację na temat dóbr nieruchomych do właściwego urzędu do ostatniego dnia stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstanie po tym okresie, to podobnie jak osoby fizyczne mają 14 dni na jego zgłoszenie i podobnie jak one mogą go regulować w ratach.