Opłata adiacencaka sprawdź czy Cię dotyczy

Opłata adiacencaka sprawdź czy Cię dotyczy

Czym właściwie jest opłata adiacencka i kiedy musimy ją uiścić? Jest ona ściśle związana z modernizacją naszej nieruchomości, musimy ją uiścić, jeżeli nasza nieruchomość podniosła swoją własność np. ulepszyliśmy infrastrukturę techniczną, scaliliśmy grunty lub budynki itp. Wszystkie szczegółowe informacje otrzymamy w urzędzie miasta lub gminy. Nalicza ją w zależności od miejsca naszego zamieszkania burmistrz, wójt lub prezydent. Jeżeli na terenie do nas należącym zaszły zmiany podnoszące jego wartość musimy to zgłosić i czekać na decyzję z urzędu. Kwota, jaką zostaniemy obciążeni nie może przekroczyć polowy różnicy pomiędzy kwotą przed i po modernizacji. Nie wszyscy mamy obowiązek płacenia opłaty adiacenckiej. Jeżeli nasza nieruchomość jest zapisana w planie zagospodarowania przestrzennego, jako grunt rolny lub leśny jesteśmy z niej zwolnieni. Świadomość właścicieli nieruchomości odnośnie opłat często kończy się na zapłaceniu podatku od nieruchomości, jeżeli nie znamy przepisów możemy być zaskoczeni późniejszym wezwaniem do zapłaty oraz ewentualną karą. Jako osoby posiadające prawa własności musimy sami znać przepisy oraz swoje obowiązki, gdyż nikt nie ma obowiązku nas o nich informować. Często nie zdajemy sobie sprawy z wielu obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości. Warto dokładnie poznać przepisy obowiązujące na naszym terenie oraz być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.