Odwrócona hipoteka, czyli dożywotnia renta hipoteczna

Odwrócona hipoteka, czyli dożywotnia renta hipoteczna

Na rynku nieruchomości pojawiły się instytucje oferujące dożywotnią rentę hipoteczną dla seniorów, którzy zdecydują się na przekazanie im praw do lokalu lub domu, po ich śmierci. Oferta w ogólnym zamyśle skierowana jest do osób samotnych, które nie mają rodziny oraz nie chcą, aby po ich śmierci dom przeszedł na własność Skarbu Państwa. Jest jednak wiele wątpliwości odnośnie opłacalności takiej decyzji. Senior może wprawdzie zamieszkiwać na terenie nieruchomości, musi jednak utrzymać ja w dobrym stanie. Biorąc pod uwagę możliwości przeciętnego 80 latka może to być zadanie bardzo trudne. Niestety oprócz firm legalnie działających i dbających o odpowiednie poinformowanie seniorów jest również grono nieuczciwych instytucji. Wyszukują one ludzi starszych, których dzieci przebywają np. za granicą i bez wiedzy spadkobierców dokonują podpisania stosownej umowy. Ludzie starsi często nie są nawet świadomi, co tak naprawdę podpisują. Czy renta hipoteczna się opłaca? Liczona jest od wartości nieruchomości, wieku właściciela oraz płci. Wielu osobom wydaje się, że kwota, jaką otrzymają zapewni im godziwe życie, jednak, jeśli np. w przypadku właściciela mieszkania, firma oferująca rentę potrąca z niej comiesięczny czynsz kwota nam wypłacona może sięgnąć ok.250-300 zł. Jest to bardzo niewiele biorąc pod uwagę realną wartość mieszkania np. w stolicy.