Mądre planowanie modernizacji instalacji elektrycznej

Mądre planowanie modernizacji instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne, które liczą sobie więcej niż 30 lat zazwyczaj wymagają modernizacji lub całkowitej wymiany. Problem ten jest spotykany również w nowym budownictwie. Nie zawsze liczba gniazdek jest dostosowana do potrzeb mieszkańców, a to wiąże się z dużym obciążeniem dla instalacji. Planując modernizację instalacji w domu czy w biurze powinniśmy dobrze przemyśleć takie aspekty jak nasze oczekiwania co do zapotrzebowania na energię w przyszłych latach. Musimy uwzględnić zamiary powiększenia rodziny czy wprowadzenia się innych lokatorów, ponieważ spowoduje, to konieczność instalacji większej ilości gniazdek potrzebnych między innymi do komputerów czy telewizorów. Pierwszym etapem modernizacji instalacji elektrycznej powinna być jej ocena dokonana przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Może okazać się, że niektóry elementy instalacji można wymienić lub naprawić. Aby elektrycy mogli przystąpić do pracy musimy zadeklarować ile gniazdek i w jakich miejscach jest nam potrzebnych. Powinniśmy zdecydować czy wystarczające okażą się gniazdka zwykłe czy hermetyczne, czyli zabezpieczające przed działaniem wody. W celu oszacowania zapotrzebowania na energię niezbędne jest stwierdzenie ile urządzeń elektrycznych będzie nam pomagało w życiu codziennym. Osoby zlecające modernizację instalacji elektrycznej powinny również podjąć decyzję odnośnie sterowania zasilaniem i oświetleniem. Rodzaj zastosowanej rozdzielnicy jest bowiem uzależniony od tego czy zamierzony wyposażyć dom w ręczne włączniki na ścianach czy sterowanie automatyczne.