Konserwacja instalacji domowych

Konserwacja instalacji domowych

Właściciele domów jednorodzinnych powinni pamiętać aby wszelkie instalacje domowe utrzymywać w należytym porządku, dokonywać ich regularnego przeglądu oraz niezbędnej konserwacji. Dzięki temu unikniemy kosztów związanych z usunięciem ewentualnej awarii. Ponad to będziemy mieszkać w bezpiecznym domu, które nie zagraża naszemu zdrowiu czy życiu. Obowiązkowo należy czyścić i konserwować kominy. Czynności takie powinny być przeprowadzane raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego. Najlepiej jeśli przeglądu dokona kominiarz. Zapobiegnie to takim wypadkom jak na przykład zapalenie sadzy w kominie, które jest bardzo niebezpieczne. Samodzielnie możemy sprawdzić drożność kratek wentylacyjnych. Jeśli chodzi natomiast o instalację wodną to należy regularnie wymieniać wszystkie filtry wodne. Ma to wpływ to jakość wody. Jeśli część instalacji znajduje się na zewnątrz bądź w nieocieplonej piwnicy to jej elementy trzeba zabezpieczyć zwłaszcza przed zima i mrozami. Brak izolacji może doprowadzić do zamarznięcia wody w rur ach i w efekcie odciąć jej dopływ do domu. Zadbać należy również o skrzynkę elektryczną i gazową, jeśli taką posiadamy. Wszystkie te zabiegi sprawią, że możemy spać spokojnie i zminimalizujemy ryzyko niemiłych niespodzianek, zwłaszcza w trakcie zimy.