Jakich formalności trzeba dopełnić po wybudowaniu domu?

Jakich formalności trzeba dopełnić po wybudowaniu domu?

Zakończenie budowy domu jest co prawda końcem ciężkiej i najistotniejszej pracy, ale nie oznacza jeszcze końca w przeprowadzaniu formalności prawnych. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy jest ostatnim etapem legalizacji budynku,który ma pełnić funkcje domku jednorodzinnego. Miejscem składania wniosków jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. By przygotować takie zgłoszenie, należy zgromadzić szereg dokumentów poświadczających, że całe przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie ze zgłaszanym wcześniej projektem oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Zestaw powinien zawierać zatem odpowiednie oświadczenie kierownika budowy i oryginał dziennika (dokumentujący szczegółowo przebieg prac). Dołączyć trzeba też pisemne dowody przeprowadzenia badań kontrolnych nowego obiektu (w tym między innymi geodezyjnych). W przypadku budynków, które mają pełnić funkcję domów wielorodzinnych (bądź też odgrywać inne role) lub w sytuacji, gdy zostały stwierdzone nieprawidłowości (albo niezgodności z przyjętym wcześniej planem) w przebiegu prac budowlanych, konieczne jest także zdobycie specjalnego zezwolenia na użytkowanie. O uzyskanie tego dokumentu trzeba postarać się także wtedy, gdy planuje się rozpocząć użytkowanie obiektu jeszcze przed sfinalizowaniem prac wykończeniowych. Taki wniosek składa się również w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.