Czy można wybudować dom na działce rolniczej?

Czy można wybudować dom na działce rolniczej?

Dostępne do kupienia działki budowlane mogą osiągać naprawdę wygórowane ceny, a dla każdego, kto planuje budowę całego wolnostojącego domu, to jedynie początek wydatków. Znacznie niższe ceny mogą osiągać działki rolnicze, ale tu z kolei problemem może się okazać zdobycie pozwolenia na rozpoczęcie plac budowlanych. Prawo przewiduje, że na tego rodzaju terenach mogą powstawać przede wszystkim zabudowania należące do gospodarstwa rolnego: niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, bądź też pełniące funkcje budynku mieszkalnego dla jego właściciela (rolnika). Procedura, zmierzająca do uzyskania odpowiedniego pozwolenia, jest długa i zawiła, co gorsza nie ma żadnej gwarancji, że starania wnioskodawcy zakończą się powodzeniem. Inną możliwością jest kupno siedliska, czyli gruntu, na którym znajdują się już budynki gospodarcze – przepisy pozwalają na przeprowadzenie ich remontu, jednak kwestia rozpoczęcia budowy od podstaw jest związana z podjęciem starań o zmianę prawnego statusu działki (tak zwane odrolnienie). Tę procedurę można pominąć tylko w wypadku, gdy zakupiony obszar znajduje się w granicach terenów miejskich. Przeszkodą w uzyskaniu zgody na budowę domu mogą być też względy wiążące się z otoczeniem działki: zależnie od tego, jaki charakter mają sąsiednie posesje, wnioskodawca może uzyskać pozwolenie na umieszczenie na swojej działce różnego typu zabudowy.