Budowa domu energooszczędnego

Budowa domu energooszczędnego

Energooszczędny powinien oznaczać zarówno ekologiczny jak i ekonomiczny. Jeżeli decydujemy się na wybór takiego stylu życia, i takiej filozofii budowy naszego wymarzonego domu, to jednym z elementów który koniecznie musimy mieć na uwadze i w planach jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zamiast, jak każe tradycja, budować na terenach nieskanalizowanych szambo, lepiej jest wykonać przydomową oczyszczalnię. Będzie to z pożytkiem nie tylko dla naszej kieszeni, ale i dla środowiska. Nasza przydomowa oczyszczalnia poddaje ścieki dwóm procesom: podczyszczania w osadniku wstępnym oraz doczyszczania tlenowego. Do wyboru mamy kilka rodzajów: z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym, filtrem gruntowo-roślinnym, osadem czynnym lub złożem biologicznym. W zamierzonym efekcie ciecz, przefiltrowaną przez właściwe dobraną i wykonaną oczyszczalnię, można bezpiecznie rozsączyć do gruntu, odprowadzić do pobliskich wód powierzchniowych (stawów, jezior, rzek) lub do zbiornika wodnego znajdującego się na naszej działce (np. oczka wodnego) i używać do podlewania kwiatków lub trawnika. Przy podejmowaniu decyzji, który filtr wybrać, kierujemy się prostymi kryteriami: wielkością działki, przepuszczalnością gruntu i poziomem wód gruntowych, liczbą domowników i i wreszcie – kosztem zakupu i montażu.